Parodontologie

Parodontologie

Dit deelspecialisme streeft naar een gezond gebit op een gezond fundament!
Als het weefsel in de mond (tandvlees en/of kaakbot) onverhoopt ziek wordt of aanpassing nodig heeft, kunnen we daar in onze praktijk passende maatregelen voor treffen.

Aan de orde komen:
• De flapbehandeling.
• Gezond tandvlees of gingiva: deze kleurt roze en ligt strak om de tand of kies heen, bloedt niet bij aanraking of poetsen en voelt niet pijnlijk aan.
• Ontstoken tandvlees of gingivitis: kleurt rood en gezwollen en bloedt bij aanraking (sonderen) en is soms pijnlijk. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën die in het witte, zachte,  kleverige laagje op de tanden en kiezen (tandplaque) zitten.
• Als gingivitis zich verder naar de diepte – het kaakbot – uitbreidt, met als gevolg het verlies van steunweefsel, spreekt men van parodontitis.

In de mond is er een natuurlijke wetmatigheid dat het zachte weefsel (gingiva) het harde weefsel (kaakbot) op een afstand/ruimte van ongeveer 3 mm volgt.  Dit kunnen we meten met een stomp instrument (pocketsonde). Uw tandvlees wordt dus regelmatig gecheckt  of het nog steeds gezond is.  Immers meten = weten!
Is de afstand/ruimte groter dan 3 mm dan is er sprake van een ontsteking/pathologie en noemen we die ruimte een pocket.

Als de pocket na enige tijd door uzelf en de mondhygiëniste niet meer helemaal gezond te krijgen is, dus als de afstand/ruimte – na de nodige reiniging en instructies – nog steeds boven de 3 mm ligt (> 4 mm), kan een kleine chirurgische ingreep: de flapbehandeling uitkomst bieden.

Deze flapbehandeling zorgt ervoor dat de pockets zoveel mogelijk geëlimineerd worden en het tandvlees weer mooi en gezond rondom de tanden en kiezen ligt. Het resultaat is een beheersbare mondgezondheid.

De wortelamputatie

Als er een meerwortelige kies – in de boven– of onderkaak – aan één wortel ziek is en blijft, hetgeen goed op een röntgenfoto te zien is, kan er soms overwogen worden om deze kies toch te behouden. De betreffende kies doet er dan nog toe door deze hoeft door deze ingreep (wortelamputatie) niet getrokken te worden. De ingreep is te vergelijken met de flapbehandeling, waarbij er ruimte gemaakt wordt om de zieke wortel eruit te halen.

De kroonverlenging

Om esthetische en/of functionele redenen kan de tandarts in overleg met u overgaan tot een kroonverlenging bij een tand of kies. Het tandvlees kan dan bewust aangepast worden (teruggelegd) d.m.v. een kleine chirurgische ingreep. Dit lijkt op de flapbehandeling. Esthetisch om de lach mooier en harmonischer te maken. Functioneel om meer ruimte te creëren voor het plaatsen van kronen en/of bruggen.