Paroprotocol

Paroprotocol

Bij onze tandartspraktijk vindt de behandeling van parodontitis plaats volgens het Paroprotocol, zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ( NVvP) .  Bij een parodontale behandeling worden de volgende stappen doorlopen:

N.B. Per onderdeel zijn ook de begrote kosten aangegeven. U zult er rekening mee moeten houden dat de kosten van de behandeling al snel € 750.00 bedragen. Bespreek daarom vooraf goed met de mondhygiëniste de kosten. Zij kan voor u een begroting maken zodat u ook bij uw verzekering kan navragen of u eventueel een deel van de kosten vergoed krijgt.

BEHANDELING KOSTEN
0.     Bespreken behandelplan: Kosten: C28   ( max. € 104.95 )
1.     Eerste onderzoek: Met metingen wordt de omvang van uw tandvleesprobleem in kaart gebracht (status). Indien nodig worden er röntgenfoto’s gemaakt om te zien of er sprake is van botverlies. Eenmaal verloren gegaan kaakbot groeit helaas niet meer aan.

Kosten :   status T11 of T12  uurtarief ( max. €170.00)

X10 (   € 16.33 per röntgenfoto)

2.     Initiële behandeling : in 3 of 4 afspraken ( of 1 á 2 lange zittingen) worden de tanden en kiezen uitgebreid gereinigd ( professionele gebitsreiniging) en worden mondhygiëne-instructies gegeven. Kosten: T22   ( € 23.32 per tand of kies)
3.     Tussentijdse evaluatie: na 6 weken wordt een aantal tanden of kiezen nogmaals behandeld om nog eventueel  aanwezige bacteriën en restproblemen te elimineren. Wordt er aandacht besteed aan mondhygiëne-instructies. We evalueren de mondhygiëne van de afgelopen periode. Kosten nader   te bepalen
4.     Herbeoordeling :3 maanden na het afronden van de initiële fase worden de metingen van stap 1 herhaald om die te kunnen vergelijken met de metingen tijdens het eerste onderzoek. Dit wordt met u besproken. Er wordt gekeken bij welke tanden en kiezen  nog parodontitis aanwezig is en hoe dat verder aangepakt kan worden.

 Kosten : Herbeoordelingsstatus T31 (   € 90.38)

of T32 (  €104.95 )

5.     Eventueel een flapoperatie (bij de meeste mensen niet nodig, omdat de mondhygiëne na de initiële behandeling aanzienlijk is verbeterd) : Een flapoperatie is nodig wanneer er, ondanks de intensieve behandeling bij de mondhygiënist en uw optimale gebitsverzorging, plaatselijk tandvleesproblemen blijven bestaan. U ontvangt daar dan vooraf   uitgebreide informatie over.  Kosten zie T codes
6.     Nazorg ( 3 a 4 keer per jaar ) : regelmatige   controle van de mondhygiëne en het tandvlees + gebitsreiniging.

Kosten: Beperkt consult   (T41  61.22)

Consult   ( T42 € 88.63 )

Uitgebreid consult   ( T43 € 117.78 )

7.   Evaluatie (na circa anderhalf jaar): alle metingen nog eens worden herhaald, om vast te stellen wat het resultaat is van de totale behandeling. Dit wordt weer met u besproken.

Kosten :   Evaluatieonderzoek met pocketstatus

( T60   € 154.51 ) of

evaluatieonderzoek   met

parodontiumstatus   ( T61 € 169.09)

 

BACTERIOLOGISCHE TEST
Soms kan het nodig zijn om een bacteriologische test af te nemen. Hierbij wordt tandplak voor analyse naar een laboratorium gestuurd. Het laboratorium onderzoekt dan welke soorten bacteriën in de tandplak voorkomen. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan beoordeeld worden of eventueel antibiotica nodig is, ter ondersteuning van de behandeling. De kosten hiervan bedragen € 40.82 ( excl. techniekkosten € 64.00 )

REGELMATIGE CONTROLE EN GEBITSREINIGING NOODZAKELIJK

Net als de controle van uw gebit bij de tandarts is het noodzakelijk om regelmatig uw mondhygiëne te laten controleren en om uw gebit uitgebreid te laten reinigen. Een grondige parodontale behandeling is naast een goede mondhygiëne de enige manier waarop verlies van tanden en kiezen door parodontitis, voorkomen kan worden. Als de mondhygiënist het gebit niet regelmatig reinigt, de mondhygiëne controleert en bijstuurt, dan is het een kwestie van tijd voordat de parodontitis weer terugkeert. De herbeoordeling en regelmatige nazorg behandelingen blijven dus nodig.

Het slagen van de behandeling is grotendeels van uzelf afhankelijk. Om uw tanden en kiezen te behouden is het belangrijk dat u de instructies van de mondhygiënist met betrekking tot de gebitsreiniging goed opvolgt.

Meer informatie: Wanneer u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op voor een bespreking met de mondhygienist. Wilt u meer informatie over de kosten en de verzekering, neem dan contact op met onze balieassistente.