Betalen & Infomedics

Zorgsom

De software van Zorgsom biedt patiënten inzicht in de daadwerkelijke kosten van het door ons voorgestelde behandelplan.

Uw behandelaar kan zo voor u zien wat u van uw verzekering vergoed krijgt.

Om alles te lezen over Zorgsom kunt u terecht op de website: www.zorgsom.nl

Infomedics

U ontvangt uw rekening van Infomedics.

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u uw rekening voor de afgenomen zorg van Infomedics krijgt.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  • Ga naar www.infomedics.nl. U vindt de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op uw rekening staat en controleer of de rekening betaald is. Als dit niet het geval is, kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen
  • Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u – tegen kosten – een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken
  • Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen. Uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden voor uw rekening van Infomedics?

 • In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics alle rekeningen voor de afgenomen zorg. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving: de regels die van toepassing zijn op ons – als zorgaanbieder, maar ook de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

 • Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal wel vinden onder veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de Servicedesk van Infomedics: 036 – 20 31 900 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).
 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening vóór de vervaldatum – zoals vermeld op de rekening – betaald heeft.
 • Als u de rekening voor de vervaldatum niet betaald heeft, bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het betalen van de rekening vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarin u wordt gevraagd de rekening alsnog – binnen 15 dagen na ontvangst – te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde termijn opnieuw uitblijven, dan brengt Infomedics u rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd u er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting wordt hierdoor dus niet opgeschort.