Welkom op de website van uw Tandarts

Geachte patiënt,

Op 16 maart jl. hebben de gezamenlijke mondzorgkoepels (KNMT, ANT, NVM) geadviseerd alle reguliere mondzorg op te schorten; dit advies is door het ministerie van VWS en de IGJ tot veldnorm verheven.

Het was op dat moment onduidelijk hoe verantwoorde en veilige mondzorg verleend kon worden. Daarnaast hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om de besmettingscurve af te vlakken en overheidsbeleid te ondersteunen.

Na 3 weken hard werken achter de schermen is er door een speciale commissie een richtlijn opgesteld waarbij mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg kunnen hervatten. Deze richtlijn (Leidraad Mondzorg Corona) is voorgelegd aan het RIVM, de IGJ en aan VWS en  door deze instanties goedgekeurd.

Dit betekend dat we vanaf dinsdag 28/4 beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg.

Afspraken die de afgelopen weken niet konden doorgaan worden op dit moment opnieuw ingepland; er wordt hiervoor contact met u opgenomen. De afspraken die nog staan kunnen gewoon doorgaan (sommige afspraken zullen verplaatst worden i.v.m. aangepaste roosters, hier word u over geïnformeerd).

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen; verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 37.5⁰C)?

• Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van de afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid word geadviseerd.

 

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

• In de poetshoek mag niet gepoetst worden; alleen handen wassen en desinfecteren.

• Het patiëntentoilet is gesloten.

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

• Eventuele contante betalingen kunnen we niet aannemen.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen wij u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.hollandmediacombinatie.nl 
Krant De Duinstreek, 9-12-2015, pagina 31.