Kroon- en brugwerk

Kroon

Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van zirkonium of porselein ( of een combinatie van beide), dat precies over een omslepen tand of kies past. De kroon wordt met cement op de tand of kies vastgezet. Door middel van een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en kleur weer terug.

Wanneer een kroon?

Als er onvoldoende houvast is om nog een vulling te maken. Dit kan zijn doordat er een te groot gat in een kies zit en vullen niet kan of doordat er in het verleden al meerdere vullingen in een kies zijn gemaakt. Of als gevolg van een breuk. Ook om esthetische redenen kan er voor een kroon gekozen worden. Bijvoorbeeld als er sprake is van verkleuring of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan. Ook kan er voor een kroon gekozen worden bij een correctie van de tandstand – als een beugel niet kan of niet wenselijk is.

Brug

Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit meestal vast aan twee zogenaamde ‘pijlers’. Een ‘pijler’ is een omslepen tand of kies aan weerszijde van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Hierop wordt de brug vastgezet. De brug bestaat dus uit twee of meer kronen die op de ‘pijlers’ passen én een brugtussendeel, ‘dummy’ genaamd. De ‘dummy’ is een kunsttand of -kies die op de plek van de open ruimte komt.

Wanneer een brug?

Redenen om voor een brug te kiezen zijn: het verbeteren van uw kauwvermogen, het verbeteren van uw uiterlijk als er vóór in de mond een tand of kies ontbreekt. Of om te voorkomen dat naastgelegen of overliggende tanden of kiezen scheef gaan staan of uitgroeien. Als er namelijk tanden en/of kiezen ontbreken, kunnen de tanden of kiezen van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien. Ook kunnen de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze scheef gaan staan. Dit verstoort de beet.

Verschillende soorten bruggen

Reguliere brug

–          Bij een gewone brug bevinden de ‘pijlers’ zich aan weerszijden van de open ruimte.

Vrij-eindigende brug

–          Bij een vrij-eindigende brug bevinden de ‘pijlers’ zich aan één zijde van de ontbrekende tand of kies.

Plak- of etsbrug

–          Een plak- of etsbrug is meestal mogelijk als de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte nagenoeg gaaf zijn. Voor deze constructie hoeft nauwelijks iets van de gave tanden te worden afgeslepen.

Het plaatsen van een kroon of brug

Het plaatsen van een kroon of brug gaat in stappen. Doorgaans zijn er twee afspraken bij uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt in een tandtechnisch laboratorium gemaakt. Hiervoor is ongeveer 3 weken nodig. We maken in de praktijk gebruik van een digitale scanner. Met een mondscanner wordt er – na het omslijpen van de tand of kies – een compleet model van de boven- en onderkaak gemaakt. Deze scan wordt naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd. De computer verwerkt deze scan tot een zeer nauwkeurig 3D model, waarmee een perfect passende kroon of brug wordt gemaakt. Een digitaal afdruksysteem is snel, efficiënt, tot op de millimeter nauwkeurig en heeft als voordeel dat er geen afdruk meer gemaakt hoeft te worden. ‘Happen’ is dus niet meer nodig’.

Uiteraard laten we u – terwijl uw kroon of brug gemaakt wordt – niet drie weken lang zonder tand of kies lopen. We plaatsen met tijdelijk cement een tijdelijke kroon. Deze is gemakkelijk te verwijderen als we de definitieve kroon of brug gaan plaatsen.