Introductie

Implantaten:

E.W. Kramers Tandarts / Implantoloog,  implanteert in zijn eigen praktijk.

Introductie

Gebitsproblemen?

Iedereen kent wel iemand of heeft er zelf mee te maken. In Nederland zijn er alleen al meer dan 3.000.000 mensen met een volledig kunstgebit. Ruim 800.000 mensen hebben hier klachten door. Dat is dus bijna 1 op de  3 mensen! Naast een kunstgebit heeft een steeds grotere groep mensen een plaatje of frameprothese. Een plaatje of frameprothese is een gedeeltelijk gebit. Ook van deze grote groep mensen is bekend dat ze vaak klachten hebben.

En waarom dan implantaten?

Uw tanden en kiezen functioneren en voelen weer aan als uw eigen, natuurlijke tanden en kiezen. En kronen en bruggen op implantaten zien er ook uit als uw eigen tanden en kiezen. Heel natuurlijk dus! Daarnaast neemt het slinken van het kaakbot af door implantaten. Met implantaten is er namelijk een voortdurende en natuurlijke druk op het bot. Hierdoor wordt het slinken van het bot afgeremd.

Wat is een implantaat?

Voor het vervangen van een enkele tand of kies zijn implantaten vaak een goede oplossing. Het voordeel is dat de omliggende tanden en kiezen niet omslepen hoeven te worden om een brugconstructie te kunnen dragen en daardoor dus gespaard worden. Dit levert op de lange termijn voordelen op voor uw gehele gebit.

En de kosten?

Die zijn afhankelijk van veel factoren. Wilt u precies weten wat de behandelkosten zijn? Dan kunt u na het eerste consult een kostenbegroting krijgen, waarmee u bij uw zorgverzekeraar kunt nagaan of u dit vergoed krijgt. De kosten voor een implantaat kunnen in eerste instantie vrij hoog uitvallen, maar uiteindelijk zal dit voordeliger zijn t.o.v. de kosten die zouden kunnen ontstaan als u niet zou behandelen.

Wij kunnen een aanvraag doen voor iedere tandeloze verzekerde om aanspraak te maken op een volledige vergoeding van de implantaten.

Bij een kunstgebit op implantaten geldt wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kunt u – aan de hand van de kostenbegroting – opvragen bij uw verzekering.